הרשמה לתחרות נוהג צעיר
אשר תיערך בתערוכה הבינלאומית בנוף הגליל 16/10/2021
בשיפוטה של הגב' מאיה קן, ישראל.
ההרשמה תיסגר בתאריך ה 02/10/2021 בשעה 20:00
פרטי המשתתף
נא למלא את פרטיך האישיים בדיוק המירבי
שם משתתף:
תאריך לידה:
נייד:
מייל:
כיתה:
* ניתן לרשום יותר מכלב אחד כאלטרנטיבות לבחירה בתחרות אך לא יורשה להיכנס עם כלב שפרטיו לא הועברו מראש במסמך זה.
פרטי הכלבים
נא למלא את הפרטים הבאים
* אני מצהיר בזאת שהכלבים הנרשמים מחוסנים בחיסון כלבת בתוקף ליום התחרות, מתועדים בתעודות יוחסין ושאינם קצוצי אוזניים ו/או זנב
כלב 1:
גזע
מספר שבב:
תאריך חיסון כלבת אחרון:
כלב 2:
גזע
מספר שבב:
תאריך חיסון כלבת אחרון:
כלב 3:
גזע
מספר שבב:
תאריך חיסון כלבת אחרון:
*אני מודע לעובדה שתחרויות הנוהג הצעיר מתועדות בתמונות ובסרטונים וההתאחדות הישראלית לכלבנות ו/או מי מטעמה רשאים לעשות כל שימוש בהם לאור מטרות ההתאחדות הישראלית לכלבנות.
תשלום
נא למלא את פרטי התשלום בקפידה
סה"כ לתשלום
90