ניהול שטח
תערוכת עפולה אוקטובר 2010
 
קוד מנהל זירה